Tabăra de creațe „Licăr de lumină” – Durău (impresii)

Tabăra de creațe „Licăr de lumină” – Durău (impresii)

La prima întâlnire ce am avut-o cu copiii, după întoarcerea din tabăra de la Durău, aceștia au povestit, plini de entuziasm, cum au petrecut săptămâna din tabără. Au cîntat cântecele ce le-au învățat, au povestit cum au câștigat diplomele de la atelierele de creație, au rememorat focul de tabără, dar au amintit și prietenii pe care i-au cunoscut în tabără. Entuziasmul și bucuria au fost sentimentele care au caracterizat această întălnire. I-am rugat să lase și o mărturie scrisă a ceea ce au trăit în tabără.

„Activitate de tip școală de duminică: CINSTIREA MAICII DOMNULUI”

„Activitate de tip școală de duminică: CINSTIREA MAICII DOMNULUI”

În data de 29 august, copiii au participat la cateheza ce a avut ca subiect Cinstirea Maicii Domnului. Elevii au citit fragmentele selectate din Biblie (Luca 1,28; 1, 46,48) și din Sfânta Tradiție. Au răspuns la cerințele din fișă și am cântat „Cuvine-se cu adevărat”, după care, au alcătuit scurte descrieri ale Maicii Domnului, pe baza textelor citite. Copiii au fost surprinși de nenumăratele modalități prin care creștinii o pot cinsti pe Fecioara Maria.

Tabăra de creațe „Licăr de lumină” – Durău (în tabără)

Tabăra de creațe „Licăr de lumină” – Durău (în tabără)

Momentul culminant al întregului proiect „Alege școala” a fost tabăra de la Durău, unde, alături de copii din alte Centre educaționale, copiii de la Centrul inovativ educațional Șepreuș, au fost încântați de frumusețea peisajului, precum și de activitățile desfășurate în cadrul ateliererlor de creație. Pentru marea majoritate a lor, a fost prima tabără la care au participat. Chiar dacă vremea a fost mohorâtă și ploioasă, buna dispoziție și veselia nu au lipsit.

Tabăra de creațe „Licăr de lumină” – Durău

Tabăra de creațe „Licăr de lumină” – Durău

În data de 16 august 2015, seria a noua, din care au făcut parte și copiii de la Șepreuș, a plecat în tabără. Cu foarte multă emoție, duminica dimineața, în fața bisericii din Șepreuș, părinții s-au despărțit de copii, lăsându-i în grija asistenților de tabără. Din grupul de la Șepreuș au făcut parte 25 de copii și 2 voluntari, care după ce au ajuns la Durău, au admirat frumusețea mănăstirii și a Centrului Sf. Daniil Sihastrul.

„Activitate de tip școală de duminică: SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI”

„Activitate de tip școală de duminică: SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI”

Relatarea acestei minuni s-a făcut în evangheliile lui Matei 17, 1-9; Marcu 9, 2-9; Luca 9, 28-36. Copiii au citit fragmentele observând asemănările și deosebirile dintre ele. Ideea centrală pe care am reușit s-o desprindem este aceea că Iisus Și-a arătat dumnezeirea pe Muntele Taborului, lucru întărit în acel moment de cuvintele Tatălui. Obiectivele propuse au fost atinse, aspect dovedit de răspunsurile copiilor în timpul activității.

În vizită la Armată

În vizită la Armată

O vizită inedită, ce se înscrie in seria activităților aferente modulului 6, pentru descoperirea domeniilor de activitate, a fost și vizita ce am făcut-o împreună cu copiii la unitatea militară de la Șepreuș. Cu bunăvoința d-lui comandant al unității și prin colaorarea Comandamentului Militar Județean, copiii au fost informați despre rolul și funcționarea Armatei române, în general, dar și despre rolul unității de la Șepreuș. A fost o vizită emoționantă, copiii fiind impresionați de tehnica militară pe care au văzut-o.

„Activitate de tip școală de duminică: SFÂNȚII – PRIETENII COPIILOR”

„Activitate de tip școală de duminică: SFÂNȚII – PRIETENII COPIILOR”

Fiecare dintre participanții la această cateheză a primit un text ce cuprindea informații despre diferiți sfinți. După ce au citit au încercat să surprindă cele mai importante evenimente din viața acelor sfinți. Astfel copiii au învățat următoarele : cinstind pe sfinți, cinstim de fapt izvorul sfințeniei, pe Dumnezeu, dar și viața lor plină de virtuți; cea mai mare cinstire a sfinților este urmarea pildei vieții lor; sărbătorile închinate sfinților sunt zile în care trebuie să lucrăm pentru mântuirea noastră.

“Activitate A 10.2 aferenta Modului 6: – Formarea spiritului antreprenorial – DOMENII DE ACTIVITATE”

“Activitate A 10.2 aferenta Modului 6: – Formarea spiritului antreprenorial – DOMENII DE ACTIVITATE”

La a doua lecție din modulul 6 au fost discutate domenii de activitate. Pentru început au fost reamintite câteva lucruri învățate la lecția anterioară din modulul al șaselea. După aceea s-a prezentat situația activităților economice: gruparea, codurile etc. Pe fișa de lucru s-au analizat domeniile de activitate din economia națională și activitățile specifice fiecărui domeniu. În grupuri s-a ales un domeniu de activitate și s-au dat exemple de firme care desfășoară activități în acel domeniu. În partea a doua a activității, copiii a avut parte de o expunere despre igienă, realizată de către d-ra doctor Stana Mihaela, medic de familie la Șepreuș. Copiii au înteles că pe lângă importanța igienei […]

„Activitate de tip școală de duminică: SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL”

„Activitate de tip școală de duminică: SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL”

În data de 20.06.2015 a avut loc cateheza cu titlul Sfântul Ioan Botezătorul- curajul mărturisirii. Captarea atenției copiilor s-a făcut prin citirea fragmentului de la Evanghelia lui Luca 1,5 -25- vestirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Apoi au fost folosite mai multe pasaje din Biblie: Luca 1,57-66- nașterea Sfântului Ioan; Luca 1, 67-80- cântarea lui Zaharia; Matei 3, 1-12- propovăduirea Sfântului Ioan; Matei 14, 1-12- moartea Sfântului Ioan. Copiii au primit sarcina de a lectura pe grupe aceste fragmente. Au dat răspunsuri la cerințele din fișa de aplicații . La final au reținut că Sfântul Ioan este un model de mărturisire a credinței prin curajul cu care a îndemnat pe oameni […]